Nose work

Planerade tävlingar 2022-2023


December Stockholms Hundmässa

Januari MyDog


Miami har godkänt doftprov i

Eukalyptus (klass 1)


Florida & Karat har godkänt doftprov i Eukalyptus (klass 1)

Lagerblad (klass 2)


Florida & Karat har fått tre Diplom (uppflytt) i klass 1.

Och får nu tävla i klass 2.

Florida har även fått ett diplom i enskilt moment inomhus.

I Nose Work ska hunden leta efter tre dofter.

Klass 1 eukalyptus

Klass 2 lagerblad

Klass 3 lavendel


Doften är vattebaserad och droppas på en tops eller möbeltass.

Den göms sedan i eller på något och hunden ska markera vart doften är gömd.


Man tävlar i 4a olika områden på en tävling där samtliga moment ingår.


Fordon, Behållare, Inomhus och Utomhus.


Man kan även tävla i enskilt moment där det då är 4a områden med Fordon, Behållare, Inomhus eller Utomhus.


Domaren sätter en max tid som man ska klara av att hitta gömman på.